Wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach (BDO)

31 grudnia 2019 roku upływa termin na złożenie przez przedsiębiorców wniosku o wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy:

  1. wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
  2. wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  3. produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).

Nie wszyscy przedsiębiorcy wytwarzający odpady podlegają obowiązkowi wpisu do Rejestru-BDO. Obowiązek rejestracji nie dotyczy firm, które zlecają wykonanie usługi innemu podmiotowi, gdyż w wyniku zleconej usługi nie będą wytwórcą odpadów. Ponadto rejestracji nie podlegają przedsiębiorcy, którzy w ramach działalności wytwarzają wyłącznie odpady komunalne (drobne usługi, działalność administracyjno-biurowa).

Poniżej linki do stron internetowych:

1) z ankietą, która pozwoli na sprawdzenie, czy prowadzona działalność podlega obowiązkowi rejestracji:

https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

2) ze szczegółami dotyczącymi wpisu do rejestru BDO:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_170-wpis-do-rejestru-bdo-podmioty-wprowadzajace-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujace-odpadami