Rozliczanie dotacjiZajmujemy się rozliczaniem dotacji udzielonych przez instytucje finansujące, takie jak: MARR, PARP, NCBR, Ministerstwo Rozwoju, Urząd Pracy. Oferujemy:

  • rozliczanie i księgowanie projektów zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie,
  • rozliczanie transz dotacji,
  • obsługę korespondencji i kontaktów z instytucją rozliczającą,
  • uczestnictwo podczas kontroli,
  • doradztwo informatyczne.