Usługi doradcze

Wspieramy w prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez:

  • pomoc w wyborze optymalnej formy działalności gospodarczej i sposobu opodatkowania, zarówno przy zakładaniu firmy, jak i jej przekształceniu,
  • informowanie o najważniejszych zmianach prawa podatkowego i praktyki interpretacyjnej,
  • przygotowanie regulaminów, procedur i innych regulacji wewnętrznych,
  • przygotowywanie wniosków rejestracyjnych i aktualizujących do KRS, ZUS, Urzędu Skarbowego,
  • wsparcie w przekształceniach spółek, ich likwidacji, łączeniu, podziale na wszystkich etapach procesu.