Uproszczona rachunkowość

Prowadzimy rachunkowość osób fizycznych w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPIR), ewidencji ryczałtowej oraz karty podatkowej. W ramach umowy oferujemy:

 • prowadzenie ewidencji księgowej dokumentów,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • sporządzenie i wysyłka deklaracji VAT-7, VAT-UE, VAT-27 i innych,
 • przygotowanie i wysyłka jednolitych plików kontrolnych (JPK) drogą elektroniczną,
 • obliczanie cyklicznych zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzenie i wysyłka rocznych deklaracji,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, naliczanie amortyzacji,
 • przygotowywanie wniosków kredytowych i leasingowych,
 • kontakt z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami w imieniu klienta,
 • sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego,
 • przygotowywanie innych zestawień i raportów wg potrzeb klientów,
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekształcenia firmy lub zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  uczestnictwo podczas kontroli organów skarbowych i innych instytucji.