Pełna księgowość

Prowadzimy pełną księgowość (księgi handlowe) zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi. Nasze usługi obejmują:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych w programach księgowych: Comarch Optima, Symfonia oraz Rewizor GT,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • sporządzenie i wysyłka deklaracji VAT-7, VAT-UE, VAT-27 i innych,
 • przygotowanie i wysyłka jednolitych plików kontrolnych (JPK) drogą elektroniczną
 • obliczanie cyklicznych zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzenie i wysyłka rocznych deklaracji,
 • sporządzanie i składanie w urzędach rocznego sprawozdania finansowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, naliczanie amortyzacji,
 • przygotowywanie wniosków kredytowych i leasingowych,
 • kontakt z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami w imieniu klienta,
 • sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego,
 • przygotowywanie innych zestawień i raportów wg potrzeb klientów,
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekształcenia firmy lub zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  uczestnictwo podczas kontroli organów skarbowych i innych instytucji.