Kadry i płace

Zapewniamy kompleksową obsługę kadrowo-płacową:

 • przygotowanie umów z pracownikami (umowy o pracę oraz cywilnoprawne),
 • sporządzanie list płac,
 • przygotowanie i elektroniczna wysyłka miesięcznych deklaracji ZUS-DRA,
 • sporządzanie i elektroniczna wysyłka pozostałych dokumentów ZUS (m.in. zgłaszanie i wyrejestrowanie ubezpieczonych),
 • naliczanie miesięcznych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4,
 • sporządzanie i wysyłka rocznych deklaracji PIT-4R, PIT-11 oraz PIT-40,
 • sporządzanie informacji o zatrudnieniu i wysokości zarobków,
 • kontakt z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami w imieniu klienta,
 • przygotowanie korespondencji związanej ze sprawami pracowniczymi,
  obsługa dofinansowań PFRON,
 • uczestnictwo podczas kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.