Pozostałe usługi

Pomagamy w zakładaniu i przekształcaniu firmy, wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności oraz opodatkowania.

Przygotowujemy zestawienia i analizy finansowe oraz wypełniamy wnioski do instytucji finansowych.

Wspieramy przedsiębiorstwa na każdym etapie realizacji i rozliczenia przedsięwzięć objętych dotacjami.

Posiadamy doświadczenie w obsłudze projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju, MARR, PARP, NCBR, Urzędu Pracy, ZUS i innych instytucji.

Usługi doradcze

Zakładanie firmy

Analizy finansowe

Rozliczanie dotacji