Analizy finansoweTworzenie analiz, budżetów i raportów finansowych potrzebnych do inwestycji, przedłożenia w banku czy zmiany organizacji podmiotu, jak również:

  • wsparcie w analizie danych,
  • przeglądy sprawozdań finansowych,
  • zaprojektowanie sposobu obiegu dokumentów, który umożliwi akceptację, kontrolę i zarządzanie kosztami,
  • wypełnianie finansowej części biznesplanów,
  • przygotowywanie wniosków kredytowych i leasingowych,
  • przygotowywanie innych zestawień i raportów wg potrzeb klientów.