Tarcza Finansowa PFR

Od 28 kwietnia 2020 r. rozpoczął się nabór wniosków o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR. Wnioski można składać za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej. O dofinansowanie mogą ubiegać się firmy zatrudniające pracowników, które w dowolnym miesiącu kalendarzowym począwszy od marca 2020, odnotowały spadek obrotów o co najmniej  25% (w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub do analogicznego miesiąca ubiegłego roku).

Maksymalna kwota subwencji może wynieść 324 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców oraz nawet 3,5 mln zł dla średnich przedsiębiorców. Po upływie roku i spełnieniu warunków może zostać umorzone do 75% kwoty subwencji, a pozostała część podlega zwrotowi w 24 miesięcznych ratach.

Szczegółowe informacja dotyczące składania wniosków, zasad obliczania kwoty subwencji oraz warunków umorzenia można znaleźć na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju:

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html