Tarcza antykryzysowa

W ramach wprowadzonej tzw. Tarczy antykryzysowej mającej przeciwdziałać negatywnym skutkom epidemii COVID-19 znalazły się różne formy wsparcia dla przedsiębiorców. Szczegółowe i aktualne informacje dotyczących wszystkich form pomocy można znaleźć w specjalnie uruchomionym rządowym serwisie:

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

 

Wśród przedstawionych form pomocy są:

 1. Zwolnienie za składek ZUS za okres marzec-maj 2020.

O zwolnienie mogą wnioskować przedsiębiorcy zatrudniający od 1 do 9 pracowników (niezależnie od osiąganych przychodów) oraz samozatrudnieni (osiągający przychody w kwocie poniżej 15 681 zł)

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie ZUS:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

 1. Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych.

Jednorazowe świadczenie postojowe w kwocie 2080 zł przysługuje przedsiębiorcom, którzy:

 1. Odnotowali przestój w działalności w następstwie epidemii COVID–19.
 2. Prowadzili działalność przed 01.02.2020 roku.
 3. W marcu 2020 r. osiągnęli przychody w kwocie poniżej 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (obecnie nie jest znana dokładna kwota, ale to około 15,6 tys. zł).
 4. Nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (tj. nie są zatrudnieni na umowę o pracę, zlecenie, nie są wspólnikami spółek osobowych itp.).
 5. Nie zawiesili prowadzenia działalności i w marcu osiągnęli przychód o 15% niższy niż w lutym, lub
 6. Zawiesili prowadzenie działalności gospodarczej po 31 stycznie 2020.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie ZUS:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468

 1. „Mikropożyczka” na pokrycie kosztów działalności.

Mikroporzedsiębiorcy, którzy zatrudniają co najmniej 1 pracownika mogą otrzymać pożyczkę w kwocie 5000 zł przeznaczoną na pokrycie bieżących kosztów działalności. Pożyczka może zostać umorzona po upływie 3 tygodni, pod warunkiem utrzymania przed przedsiębiorcę stanu zatrudnienia.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach urzędów pracy i Ministerstwa Pracy:

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

 1. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych.

Przedsiębiorcy, którzy w następstwie COVID-19 odnotowali spadek obrotów w ciągu dwóch dowolnie wskazanych kolejnych miesięcy kalendarzowych 2020 r. w porównaniu do analogicznych dwóch kolejnych miesięcy 2019 r. w wysokości co najmniej 30% mogą otrzymać z Urzędu Pracy przez okres trzech miesięcy dofinansowanie na pokrycie kosztów działalności w kwocie od 1300 do 2340 zł miesięcznie (w zależności od poziomu spadku obrotów).

Wnioski można składać w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru przez Urząd Pracy. Nabór nie został jeszcze ogłoszony. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronach właściwych Powiatowych Urzędów Pracy (dla Miasta Krakowa to Grodzki Urząd Pracy w Krakowie).

 1. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników.

Przedsiębiorcy zatrudniający do 249 pracowników, którzy w następstwie COVID-19 odnotowali spadek obrotów w ciągu dwóch dowolnie wskazanych kolejnych miesięcy kalendarzowych 2020 r. w porównaniu do analogicznych dwóch kolejnych miesięcy 2019 r. w wysokości co najmniej 30% mogą ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z Urzędu Pracy.

Kwota dofinansowania zależy od poziomu spadku obrotów i może wynieść:

– 50% wynagrodzenia pracownika, ale nie więcej niż 1300 zł – w przypadku spadku obrotów o co najmniej 30 %,

– 70% wynagrodzenia pracownika, ale nie więcej niż 1820 zł – w przypadku spadku obrotów o co najmniej 50 %,

– 90% wynagrodzenia pracownika, ale nie więcej niż 2340 zł – w przypadku spadku obrotów o co najmniej 80 %.

Wnioski można składać w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru przez Urząd Pracy. Nabór nie został jeszcze ogłoszony. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronach właściwych Powiatowych Urzędów Pracy (dla Miasta Krakowa to Grodzki Urząd Pracy w Krakowie).

 1. Dofinansowanie do wynagrodzeń w przypadku wprowadzenie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Przedsiębiorcy, którzy w następstwie COVID-19 odnotowali spadek obrotów:

 1. w ciągu dwóch dowolnie wskazanych kolejnych miesięcy kalendarzowych 2020 r. w porównaniu do analogicznych dwóch kolejnych miesięcy 2019 r. w wysokości co najmniej 15%, lub
 2. w dowolnym miesiącu 2020 roku w stosunku do poprzedzającego miesiąca o co najmniej 25%

mają prawo wprowadzić przestój ekonomiczny lub obniżyć wymiar czasu pracowników o 20% (ale nie mniej niż do poziomu ½ etatu). Zasady wykonywania pracy w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy należy ustalić porozumieniem z przedstawicielem pracowników. Kopię porozumienia należy w ciągu 5 dni roboczych przekazać do okręgowej inspekcji pracy.

Pracownikom objętym przestojem pracodawca wypłaca obniżone wynagrodzenie maksymalnie o 50%, ale nie mniejsze niż płaca minimalna (z uwzględnieniem wymiaru etatu).

Wynagrodzenie pracownika objętego przestojem może być dofinansowane do kwoty 50% wynagrodzenia, ale nie więcej niż 1300 zł (z uwzględnieniem wymiaru etatu).

Pracownikom objętym obniżeniem etatu pracodawca wypłaca proporcjonalnie obniżone wynagrodzenie, ale nie mniejsze niż płaca minimalna (z uwzględnieniem wymiaru etatu).

Wynagrodzenie pracownika objętego przestojem może być dofinansowane do kwoty 50% wynagrodzenia, ale nie więcej niż 40% średniego wynagrodzenia z I kwartału 2020 roku – kwota nie została jeszcze ogłoszona przez GUS, ale jest to około 2080 zł (z uwzględnieniem wymiaru etatu).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy:

https://wupkrakow.praca.gov.pl/-/11918632-dofinansowanie-wynagrodzen-dla-pracownikow