Tarcza 2.0

W wyniku przyjęcia przez Sejm tzw. „Tarczy 2.0” wprowadzono zmiany w rozwiązaniach dotyczących wsparcia przedsiębiorców, którzy ucierpieli w wyniku epidemii COVID-19. Aktualne informacje o dostępnych formach pomocy można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa.

Najważniejsze wprowadzone zmiany dotyczą:

  1. Rozszerzenie zwolnienia ze składek ZUS

Wprowadzono możliwość ubiegania się o zwolnienie również przez firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników – w przypadku tych firm zwolnienie obejmuje 50% należnych składek za miesiące marzec, kwiecień i maj.

Szczegółowe i aktualne informacje znajdują się na stronie ZUS: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

  1. Wydłużenie okresu wypłaty świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne

W pierwotnej wersji świadczenie postojowe mogło obejmować tylko jeden miesiąc. W zmienionej wersji ustawy wprowadzono możliwość trzykrotnego ubiegania się o świadczenie.

Szczegółowe i aktualne informacje znajdują się na stronie ZUS:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448