Oznaczenie stawek VAT na kasach fiskalnych

Od 1 sierpnia 2019 zaczną obowiązywać nowe zasady przypisywania oznaczeń literowych do poszczególnych stawek VAT w przypadku ewidencji sprzedaży na kasie rejestrującej.

W dotychczas obowiązującym stanie prawnym do litery A przypisana była podstawowa stawka VAT, a pozostałe stawki oraz zwolnienie z VAT można było przypisać do dowolnych liter od B do G.

Od 1 sierpnia podatnicy zobowiązani są przypisać oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

  • literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 23%,
  • literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 8%,
  • literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  • literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  • literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
  • literzom „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej zgodnie ze szczególną procedurą marży przewidzianą dla usług turystyki lub dla dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

Prosimy o sprawdzenie zgodności zaprogramowanych na Państwa kasach fiskalnych stawek VAT z odpowiednim oznaczeniem literowym określonym w rozporządzeniu.