Oświadczenie chroniące przed zmianą cen energii

Informujemy, że dla mikro i małych przedsiębiorców 26 lipca br. upływa termin składania oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego – będzie to podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.

Średnie i duże przedsiębiorstwa nie mogą skorzystać z obniżenia ceny energii, lecz mają prawo domagać się dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii. W tym celu uprawnieni są do składania wniosków o dofinansowanie wraz z niezbędnym załącznikiem – oświadczeniem o otrzymanej pomocy de minimis.

Więcej informacji i wzory wniosków na:

https://www.gov.pl/web/energia/ministerstwo-energii-kontynuacja-dzialan-oslonowych-przed-wzrostami-cen-energii-elektrycznej-w-polsce

https://www.gov.pl/web/energia/rozporzadzenie-do-ustawy-o-cenach-pradu-popisane

https://www.gov.pl/web/energia/ustawa-o-cenach-pradu-przypominamy-o-obowiazku-zlozenia-oswiadczen