Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności od 1 listopada 2019 r.

Z dniem 1 listopada 2019 weszły w życie przepisy wprowadzające obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w odniesieniu do transakcji określonych w załączniku nr 15 ustawy o VAT, likwidujące jednocześnie dotychczas obowiązującą procedurę odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym. Mechanizm podzielonej płatności dotyczy wszystkich nabywców – zarówno będących podatnikami VAT, jak i korzystających ze zwolnienia w VAT. Nowe przepisy przewidują również sankcje dla sprzedawców oraz nabywców za niedopełnienie obowiązku zapłaty w systemie podzielonej płatności.

Obowiązek stosowania split payment obejmuje poniższe branże:

 • węglową (m.in. węgiel kamienny i brunatny),
 • stalową (np. wyroby płaskie walcowane na zimno i gorąco, pręty),
 • paliwową (oleje, benzyny),
 • budowlaną (m.in. roboty budowlane, ziemne, tynkarskie, malarskie),
 • elektroniczną (m.in. komputery, dyski twarde, smartfony, tv),
 • metale nieżelazne i recykling (m.in. odpady szklane, papierowe, z tworzyw sztucznych),
 • części samochodowe (m.in. akumulatory, części do silników, świece).

Ze względu na przewidywane problemy z płynnością finansową przedsiębiorców, poszerzono katalog celów, na które środki z rachunku VAT mogą być wydatkowane – od 1 listopada 2019 roku z konta VAT można uregulować:

 1. VAT do urzędu skarbowego,
 2. równowartość podatku VAT na rachunki VAT kontrahentów,
 3. podatek dochodowy (PIT, CIT),
 4. akcyzę,
 5. należności celne,
 6. składki ZUS,
 7. odsetki za zwłokę,
 8. sankcje VAT.

Od 1 listopada br. dopuszczalne są również przelewy zbiorcze w podzielonej płatności (dotychczas przy dobrowolnej płatności nie było to możliwe). Zbiorczy przelew pozwoli zapłacić jednym komunikatem przelewu za więcej niż jedną fakturę od jednego dostawcy lub usługodawcy. Zbiorcza zapłata musi jednak obejmować wszystkie faktury otrzymane przez podatnika w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc. W miejsce informacji o numerze faktury opłacanej w mechanizmie podzielonej płatności należy wpisać okres, za który dokonywana jest płatność.