Obowiązek informowania ZUS o zawartych umowach o dzieło

Od 1 stycznia 2021 roku zlecający dzieło będący osobami fizycznymi lub płatnikami składek są zobowiązani do informowania ZUS o zawartych po 1 stycznia umowach o dzieło.

Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy na nowym formularzu RUD.

Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło:

  • zawartych z własnym pracownikiem,
  • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
  • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Formularz RUD można pobrać pod adresem: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/inne/-/publisher/details/1/zgloszenie-umowy-o-dzielo/2723799