Mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 każdy podatnik i płatnik będzie wpłacał podatek PIT, CIT i VAT na jedno indywidualne konto (dotyczy to zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych np. zatrudnionych na umowę o pracę).

Mikrorachunek podatkowy można sprawdzić korzystając z generatora na stronie Ministerstwa Finansów podając numer:

1) NIP jeśli:

  • prowadzisz działalność gospodarczą lub
  • jesteś podatnikiem VAT lub
  • jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne,

2) PESEL – w pozostałych przypadkach.

Link do generatora:

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

Numer mikrorachunku zawsze będzie taki sam, nawet jeśli zmianie ulegnie adres zamieszkania czy właściwość urzędu skarbowego.

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy.

Podatki inne niż PIT, CIT i VAT (czyli m.in. podatek PCC, podatek od spadków i darowizn, podatek akcyzowy) należy wpłacać na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych.

Od 2020 r. zmienią się też zasady zaliczania wpłat na zobowiązania podatkowe. Obecnie podatnik może sam określić, które zobowiązanie chce uregulować. Jeśli tego nie zrobi, wpłatę zalicza się na poczet zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności. Od nowego roku nie będzie już takiej dowolności. W pierwszej kolejności wpłata będzie zaliczana na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika, ale jeśli w danym podatku podatnik będzie zwlekał z zapłatą, to wpłata zostanie zaliczona na pokrycie najstarszej zaległości. Nie będzie już można wskazać, która konkretnie zaległość ma zostać pokryta.

Gdy zabraknie wskazania, to wpłata będzie zaliczana na poczet zaległości z najstarszym terminem płatności spośród wszystkich zaległości podatnika (w różnych podatkach). Jeśli podatnik nie będzie zalegał wobec fiskusa, a nie wskaże rodzaju podatku – wpłata pójdzie na uregulowanie daniny o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych (PIT, CIT, VAT) podatnika.