Maksymalne ceny energii

Zgodnie z przepisami Ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U z 2022 poz. 2127) mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą od grudnia 2022 roku do grudnia 2023 roku korzystać z zagwarantowanej maksymalnej ceny prądu (785 zł/MWh).

Warunkiem skorzystania z ceny maksymalnej za pełny okres jest złożenie oświadczenia w terminie do 30.11.2022 roku. W przypadku złożenia oświadczenia po tym terminie, cena maksymalna będzie obowiązywać od miesiąca następnego po złożeniu oświadczenia.

Oświadczenie można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej (podpisanej profilem zaufanym,  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym).

Cena maksymalna obejmuje zużycie „w zakresie, w jakim [przedsiębiorca] zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności”. W oświadczeniu należy oszacować, jaka część zużycia energii będzie podlegać cenie maksymalnej (kolumny 5 i 6), przy czym w ustawie nie ma definicji „podstawowej działalności”, więc należy to ocenić samodzielnie.

Klienci indywidualni (osoby fizyczne) mają zagwarantowaną dotychczasową cenę prądu do limitu zużycia 2000 kWh i nie muszą składać oświadczeń. Jedynie odbiorcy mogący skorzystać z podwyższonego limitu (osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; osoby z kartą dużej rodziny; odbiorcy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne) muszą złożyć oświadczenia, żeby skorzystać z podwyższonego limitu.

Szczegółowych informacji oraz wzorów formularzy należy szukać na stronach dostawców energii.