Biała lista podatników

Od 1 września 2019 r. zacznie funkcjonować tzw. biała lista podatników VAT, czyli wykaz informacji o podatnikach podatku VAT (czynnych, podmiotów wykreślonych z rejestru podatników VAT i tych, którym odmówiono rejestracji). Wykaz ten umożliwi szybką i skuteczną weryfikację kontrahentów. Ważną informacją, którą będzie można sprawdzić w tym wykazie, będzie też numer rachunku bankowego kontrahenta (podatnika VAT).

Lista będzie prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej i zostanie udostępniona 1 września 2019 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Najistotniejsza w obliczu nowych przepisów będzie publikacja na liście numerów rachunków bankowych podatników.

Rachunki, które się na niej znajdą, zostaną pobrane z baz Krajowej Administracji Skarbowej. Będą to te same numery rachunków, które zostały podane przez przedsiębiorców w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

Od 1 stycznia 2020 r., w przypadku płatności na kwotę powyżej 15 tysięcy zł na inny rachunek bankowy niż podany w wykazie, przedsiębiorca:

  • nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów (bez względu na liczbę transakcji, na jaką będzie podzielona płatność wynikająca z jednej faktury),
  • będzie solidarnie odpowiadał za zaległości podatkowe sprzedawcy – w części VAT proporcjonalnie przypadającej na tę transakcję (solidarna odpowiedzialność nie będzie jednak dotyczyć podatników, którzy dokonają płatności z zastosowaniem mechanizmu split payment).

Dane podatników będą aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy, dlatego numer rachunku bankowego kontrahenta powinien być sprawdzony tego samego dnia, w którym planowana jest realizacja płatności.

Przepisy przewidują możliwość ochrony przed sankcjami, jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego podatnik zawiadomi o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Do 31 grudnia 2019 r. płatności na rachunek inny, niż podany w wykazie, nie są obciążone sankcjami.

Prosimy tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą o sprawdzenie czy wszystkie rachunki bankowe wykorzystywane w działalności gospodarczej (bez względu na walutę rachunku) zostały zgłoszone w CEIDG. Aktualizacji danych można dokonać osobiście w urzędzie miasta/gminy lub elektronicznie wykorzystując profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

O czym należy pamiętać?

  • Po 1 września należy sprawdzić swojego kontrahenta na białej liście podatników VAT prowadzonej przez KAS, zwłaszcza jeśli jest to pierwsza transakcja z danym podmiotem. Jeśli nie znajdziecie tam Państwo swojego kontrahenta, to znaczy, że nie jest on płatnikiem podatku VAT.
  • Po 1 września, w dniu planowanej zapłaty za usługę czy towar należy sprawdzić czy numer rachunku bankowego podany na fakturze jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT. Jeśli rachunek nie jest taki sam, należy to wyjaśnić ze swoim kontrahentem przed dokonaniem płatności.
  • Jeśli przyjmujecie Państwo płatności powyżej 15 tys. zł, należy sprawdzić na białej liście podatników VAT czy numery rachunków Państwa firmy zgłoszone w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej) są prawidłowe. Brak lub błędny rachunek naraża na sankcje twoich kontrahentów, którzy będą płacić ci za towary lub usługi po 31 grudnia 2019.