Biała lista podatników – uruchomienie wyszukiwarki

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się „Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/

Wykaz umożliwia weryfikację kontrahentów, sprawdzenie statusu podatników w VAT oraz zgodności podanego na fakturze rachunku bankowego z kontem bankowym widniejącym w rejestrze.

Przypominamy o nowych przepisach związanych z uchwaleniem i publikacją białej listy podatników VAT: od 1 września 2019 roku dla płatności przekraczających 15 tys. zł pojawił się obowiązek weryfikacji numeru rachunku bankowego podanego przez kontrahenta na fakturze z rachunkiem, który został zgłoszony w urzędzie skarbowym/CEiDG widniejącym w wykazie na stronie Ministerstwa Finansów.

Od 1 stycznia 2020 roku płatność faktury o wartości przekraczającej 15 tys. zł na niezgłoszone konto bankowe wiąże się z określonymi sankcjami dla nabywcy:

  1. brak możliwości zaliczenia faktury do kosztów uzyskania przychodów,
  2. solidarna odpowiedzialność wraz ze sprzedawcą za zaległość podatkową sprzedawcy – w części VAT proporcjonalnie przypadającą na tę transkację (można się przed nią uchronić dokonując zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności – tzw. split payment).